Emocinis intelektas (EI)  tai gebėjimas suprasti savo ir kitų žmonių emocijas,  jų teikiamą informaciją bei, reflektyviai jas naviguojant,   siekti  asmenybės potencialo augimo.

Emocinio intelekto  (EI) lavinimas padeda kiekvienam pažinti ir realizuoti save, sukurti sveikus santykius, pasiekti balansą bei gyventi pilnavertį gyvenimą,  būnant ne tobulu, o- GERIAUSIA  SAVĘS VERSIJA!

EMOCINIO INTELEKTO MODELIS (pagal  Salovey P., Sluyter D.J. 1997 )

Emocijų suvokimas, įvardijimas ir raiška:

 • gebėjimas identifikuoti emociją savo fizinėse būklėse, jausmuose ir mintyse;
 • gebėjimas identifikuoti kitų žmonių emocijas, emocijas meno kūriniuose ir kt. bei emocijas, reiškiamas kalba, garsu, elgsena;
 • gebėjimas tinkamai išreikšti emocijas ir poreikius, susijusius su jausmais;
 • gebėjimas atskirti tinkamą ir netinkamą jausmų išraišką.

Emocijų teikiama informacija mąstymui ir sprendimų priėmimui:

 • emocijos daro įtakos mąstymui, nukreipdamos dėmesį į svarbią informaciją;
 • emocijos yra resursai, kurie gali būti naudojami vertinant ir priimant sprendimus,  taip pat emocijos svarbios atminčiai, susijusiai su jausmais;
 • emocinės savijautos svyravimai daro įtakos žmogaus požiūriams, skatinant juos svarstyti įvairias galimybes;
 • emocinės būsenos skirtingai inicijuoja įvairių problemų sprendimo būdus,  pavyzdžiui- laimės jausmas skatina kūrybiškumą ir vidinę motyvaciją.

Emocijų supratimas, analizavimas ir jų teikiamos informacijos panaudojimas:

 • emocijos daro įtakos mąstymui, nukreipdamos dėmesį į svarbią informaciją;
 • gebėjimas įvardinti emocijas ir atpažinti ryšį tarp žodžio ir  emocijos, pavyzdžiui- skirtumas tarp mėgti ir mylėti.
 • gebėjimas interpretuoti informaciją, kurią emocijos teikia tarpusavio santykiuose, pvz. liūdesys dažniausia lydi praradimą;
 • gebėjimas suprasti sudėtingus jausmus, pavyzdžiui- vienu metu jaučiamą meilę ir neapykantą;
 • gebėjimas atpažinti tikėtiną emocijų kaitą, tokią,  kaip- perėjimas nuo pykčio prie pasitenkinimo, arba nuo pykčio- prie gėdos.

Reflektyvi emocijų navigacija skatinant emocinę brandą ir potencialo augimą:

 • gebėjimas likti atviru maloniems ir nemaloniems jausmams;
 • gebėjimas reflektyviai įsitraukti arba atsitraukti nuo emocijų, priklausomai nuo jų teikiamos informacijos ir naudos;
 • gebėjimas reflektyviai stebėti savo ir kitų emocijas, pavyzdžiui- kiek jos yra aiškios, tipiškos, darančios poveikį ar priimtinos;
 • gebėjimas valdyti savo ir kitų emocijas,  mažinant nemalonias emocijas ir didinant malonių raišką, be malšinimo ir perdėto dėmesio informacijai, kurią jos teikia.